Pracownicy przedszkola

W placówce zatrudnionych jest 23 osoby:
• 13 nauczycielek (w tym dyrektor)
• 14 pracowników obsługi
• 2 pracowników administracyjnych

 

W skład kadry pedagogicznej wchodzą :

1. mgr Beata Balińska - dyrektor przedszkola
2. mgr Barbara Adamczyk - nauczyciel dyplomowany

3. mgr Magdalena Biłowicka  - nauczyciel kontraktowy

4. mgr Katarzyna Bojczuk - nauczyciel
5. mgr Iwona Bożęcka - nauczyciel mianowany
6. mgr Agnieszka Lis - nauczyciel mianowany
7. mgr Elżbieta Mech - nauczyciel dyplomowany
8. mgr Alina Majewska-Wolak - nauczyciel dyplomowany
9. mgr Alicja Pietraszewska - nauczyciel dyplomowany

10. mgr Sylwia Pisarczyk - nauczyciel stażysta
11. mgr Dorota Rybak - nauczyciel dyplomowany
12.mgr Aneta Piwońska - nauczyciel kontraktowy

13.mgr Katarzyna Wolak - nauczyciel

Personel pomocniczy:

1. Małgorzata Artwik 

2. Zofia Brudny
3. Beata Cedro
4. Katarzyna Michcik

5. Beata Pawelec

6. Marzena Słowik
7. Barbara Wrzecionek
8. Renata Pietrzyk
9. Maria Staniec
10. Wanda Skrobot
11. Małgorzata Żak
12. Czesław Kania

13. Marek Lis
14. Rafał Mańkus

 

Pracownicy administracyjni:

1. Alicja Grzegolec
2. Jolanta Styrcz