Pracownicy przedszkola

W placówce zatrudnionych jest 31 osób:
• 15 nauczycielek (w tym dyrektor)

• 14 pracowników obsługi

• 2 pracowników administracyjnych

 

W skład kadry pedagogicznej wchodzą :

1. mgr Beata Balińska - dyrektor przedszkola

2. mgr Barbara Adamczyk - nauczyciel dyplomowany

3. mgr Magdalena Biłowicka  - nauczyciel stażysta

4. mgr Iwona Bożęcka - nauczyciel dyplomowany

5. ks. Konrad Fatyga -nauczyciel

6. mgr Katarzyna Grzybowska- nauczyciel kontraktowy

7. mgr Monika Kuroś- nauczyciel kontraktowy

8. mgr Agnieszka Lis - nauczyciel dyplomowany

9. mgr Elżbieta Mech - nauczyciel dyplomowany

10. mgr Alina Majewska-Wolak - nauczyciel dyplomowany

11. mgr Alicja Pietraszewska - nauczyciel dyplomowany

12. mgr Sylwia Pisarczyk - nauczyciel kontraktowy

13. mgr Dorota Rybak - nauczyciel dyplomowany

14.mgr Aneta Piwońska - nauczyciel mianowany

Personel pomocniczy:

1. Beata Cedro

2.Monika Czaja

3. Katarzyna Michcik

4. Beata Pawelec

5. Marzena Słowik

6. Barbara Wrzecionek

7.Grażyna Wypych

8. Renata Pietrzyk

9. Wanda Skrobot

10. Małgorzata Żak

11. Czesław Kania

12. Marek Lis

13. Rafał Mańkus

14. Kamila Tombarkiewicz

 

Pracownicy administracyjni:

1. Alicja Grzegolec

2. Jolanta Styrcz