Pracownicy przedszkola

W skład kadry pedagogicznej wchodzą :

 

1. mgr Beata Balińska - dyrektor przedszkola

2. mgr Barbara Adamczyk - nauczyciel dyplomowany- zastępca dyrektora przedszkola

3. mgr Magdalena Biłowicka  - nauczyciel kontraktowy

4. mgr Iwona Bożęcka - nauczyciel dyplomowany

5. mgr Katarzyna Grzybowska- nauczyciel kontraktowy

6. mgr Agnieszka Lis - nauczyciel dyplomowany

7. mgr Alina Majewska-Wolak - nauczyciel dyplomowany

8. mgr Alicja Pietraszewska - nauczyciel dyplomowany

9. mgr Sylwia Pisarczyk - nauczyciel kontraktowy

10. mgr Aneta Piwońska - nauczyciel dyplomowany

11. mgr Dorota Rybak - nauczyciel dyplomowany

12.mgr Katarzyna Wolak - nauczyciel kontraktowy

13. mgr Kubicka Elżbieta- katechetka

14. mgr Serafin- Błaszkiewicz Iwona - katechetka

15. mgr Rafał Pożoga - nauczyciel rytmiki

Personel pomocniczy:

1. Beata Cedro

2.Monika Czaja

3. Renata Pietrzyk

4. Marzena Słowik

5. Barbara Wrzecionek

6. Grażyna Wypych

7. Izabela Bańkowska

8. Beata Pawelec

9. Katarzyna Michcik

10. Małgorzata Żak

11. Barbara Porzucek

12. Czesław Kania

13 . Marek Lis

12. Rafał Mańkus

 

Pracownicy administracyjni:

1. Alicja Grzegolec

2. Jolanta Styrcz

3. Barbara Wrzecionek

 

W placówce zatrudnionych jest 31 osób:

• 15 nauczycielek (w tym dyrektor)

• 13 pracowników obsługi

• 3 pracowników administracyjnych