O przedszkolu

Przedszkole Samorządowe nr 4 mieści się w wolno stojącym budynku przy ulicy Kujawskiej 21
w Kielcach. Powstało w listopadzie 1971 roku. Obecnie funkcjonuje w nim sześć oddziałów. 
Od maja 2001 roku, który był jubileuszowym, 30. rokiem istnienia placówki, nosi imię autorki książek     i wierszy dla dzieci – Wandy Chotomskiej.

Placówka posiada duży ogród i dobrze wyposażony w sprzęty do zabaw i zajęć ruchowych plac zabaw, który jest spełnieniem dziecięcych marzeń. Na terenie ogrodu rosną drzewa liściaste,
a także żywopłot okalający ogrodzenie. Budynek przedszkola, jak również rozkład i urządzenie poszczególnych pomieszczeń oraz sal zajęć, są dobrze dostosowane do ich przeznaczenia oraz przygotowane odpowiednio do wieku i potrzeb naszych dzieci .

Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wieloletnim stażem pracy, aktywną w doskonaleniu zawodowym i podejmującą innowacyjne działania w zakresie wychowania, nauczania  i opieki, która zapewnia  dzieciom wzorową atmosferę, tworząc zintegrowany system "Przedszkole - Rodzina - Środowisko".